Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2015

taknaprawde
8658 28f0
Reposted frompieprzycto pieprzycto
taknaprawde
2295 7186
Reposted frompieprzycto pieprzycto
taknaprawde
Najgorszy jest lęk przed czymś, czego nie można nazwać. Na lęk bez imienia nie pomagają nawet strzykawki.
— Janusz Leon Wiśniewski – Samotność w Sieci
Reposted frompieprzycto pieprzycto
taknaprawde
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G. B. Shaw
Reposted frompieprzycto pieprzycto
taknaprawde
3505 ad3d
Reposted frompieprzycto pieprzycto
taknaprawde
Kurwa mać, żyje się tylko raz, więc trzeba żyć z fasonem.
— Stephen King - Rose Madder
Reposted frompieprzycto pieprzycto
taknaprawde
Jest wielu ludzi, 
ale prawdziwy człowiek to rzadkość.
— Erich Maria Remarque
Reposted frompieprzycto pieprzycto

April 02 2015

taknaprawde
taknaprawde
taknaprawde
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viazapachsiana zapachsiana
taknaprawde
7478 d3e1
taknaprawde
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— I.
taknaprawde
Zasypianie razem- bardziej intymne niż seks.
Reposted fromsucette2 sucette2 viazapachsiana zapachsiana
taknaprawde
0620 860c
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viazapachsiana zapachsiana
taknaprawde
3664 be20
so cute *.*
Reposted fromenvyy envyy viazapachsiana zapachsiana
taknaprawde
3965 2024
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viazapachsiana zapachsiana
taknaprawde
Jak rozwiązywać problemy
Reposted fromreksi0 reksi0 viazapachsiana zapachsiana
taknaprawde
6967 10e1 500
Reposted frompreludium preludium viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
taknaprawde
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viabelieve17 believe17
taknaprawde
2705 5863
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabelieve17 believe17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl